Sumerská literatúra: Začiatok svetovej literatúry

Dejiny literatúry začíname na mieste, kde boli objavené najstaršie písomné pamiatky a dôkazy vyspelej kultúry. Tým miestom je Mezopotámia, ktorá sa nachádzala medzi riekami Eufrat a Tigris, dnes je to zhruba oblasť Iraku a časť Sýrie. Mezopotámia sa považuje za kolísku ľudskej civilizácie. Geograficky sa táto oblasť rozdeľovala na Asýriu na severe a Babyloniu južne … Pokračovať v čítaní článku Sumerská literatúra: Začiatok svetovej literatúry